Foto
DOTYCZY REKRUTACJI DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zielinie na rok 2020/2021. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkoły dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
  •     skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły (sekretariat@pspzielina.pl),
  •     fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  •     mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronie internetowej szkoły w zakładce DLA RODZICÓW.

Szkoła podstawowa – pierwszy etap zorganizowanej edukacji


Szkoła Podstawowa w Zielinie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Rada Gminy Strzeleczki,
a nadzorującym Opolski Kurator Oświaty. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Szkoła Podstawowa w Zielinie jest otwarta na nawiązywanie partnerskich kontaktów z innymi szkołami podstawowymi w krajach Unii Europejskiej.

RODO ochorna danych osobowych
 
 
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Zielinie za 2019r. opublikowane zostało na stronie bip.gzeas.strzeleczki.pl:
 

http://bip.gzeas.strzeleczki.pl/18/45/sprawozdania-finansowe.html


Programy
Projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

W ramach projektu Gmina Strzeleczki zorganizowała dla uczniów kl. V i VI Zielone Szkoły w Zamku w Mosznej. Wartość zadania: 75 900,00 zł, kwota dofinansowania 64 515,00 zł.

OGŁOSZENIE PSSE KRAPKOWICE - APLIKACJA "PIERWSZA POMOC"
Foto
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krapkowicach: pssekrapkowice.pis.gov.pl oraz w sklepie GOOGLE PLAY zamieszczona jest darmowa aplikacja przedstawiająca w sposób graficzny i tekstowy zasady udzielania pierwszej pomocy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w KrapkowicachW sklepie GOOGLE PLAY aplikacja jest dostępna pod hasłem PSSE Krapkowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach zachęca do skorzystania z powyższej aplikacji, gdyż pozwoli ona odpowiednio zareagować w trudnych sytuacjach, da poczucie pewności oraz pozwoli prawidłowo udzielić pierwszej pomocy.
 
 
Witryna wykorzystuje mechanizm ciasteczek (ang. cookies) w celach
sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Edycja strony www - oprogramowanie n4CMSRealizacja: new4mat.com Sp. z o.o.